Değerli Paydaşlar,

Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında güvenlik tanım ve kavramlarını da kökten değiştirmektedir. Özel ve kamu
kurumlarımızın dijital dönüşümleri sonucu artan dijital hizmetleri siber saldırganların hedefi konumuna gelmiş ve siber tehditler ulusal güvenliğimizi tehdit eder bir konuma ulaşmıştır.

Bulut bilişim başta olmak üzere uç bilişim, üretken yapay zeka, derin öğrenme, makine öğretisi, otonom araçlar ve nesnelerin interneti (IoT) saldırı yüzeylerinin genişlemesine ve saldırı vektörlerinin de daha karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Toplumun tüm katmanların da siber güvenlik farkındalığı yaratmak, yerli ve milli siber güvenlik ürün, hizmet ve teknolojilerini geliştirmek ve geliştirilen söz konusu özgün çözümlerin kritik altyapılarda kullanımını arttırmak çok daha
önemli hale gelmiştir.

7.nci Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesinde, tüm paydaşların katılımıyla ekosistemin geliştirilmesine yönelik hususlar, insan, süreç, yasal mevzuat ve toplum boyutuyla tartışılacak ve karar vericilere ışık tutması açısından ortak akıl oluşturulacaktır. Zirve sonrasında hazırlanacak sonuç raporu ilgili paydaşlarla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

7. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi 5 Mart 2024 tarihinde BTK Ana Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

Rahmi AKTEPE
Türkiye Bilişim Derneği
Genel Başkanı