Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve sonucunda yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, özel ve kamu kurumlarımızın dijital dönüşümleri, siber tehditlerin hedefli ve koordineli bir şekilde gelişimi sonucunda siber uzayın genişlemesine neden olmuş ve siber tehditler ulusal güvenliğimizi tehdit eder bir konuma gelmiştir.

Siber Güvenlik tüm ülkeyi, ülkenin kurum ve kuruluşlarını ve toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren genel anlamda bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi gereken bir husustur. 2012 yılında UDHB başkanlığında oluşturulan Siber Güvenlik Kurulu tarafından 2013 - 2014 yıllarına ait Siber Güvenlik strateji ve Eylem Planı 20 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 2016 yılında 2016 - 2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı olarak güncellenmiştir.

Söz konusu eylem planlarının etkin olarak uygulanması ve gerçekleştirilmesinin izlenmesi, sonuçlarının ölçülmesi ve raporlanması Ulusal Siber Güvenlik Ekosisteminin geliştirilmesine, sürdürülebilirliğine ve güçlendirilmesine önemli kazanımlar sağlayacaktır. Sürdürülebilir ve güçlü bir siber güvenlik ekosistemi ise ulusal seviyede siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına ve toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratılmasına olanak sağlayacaktır.

2018 Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesinde, ulusal siber güvenlik ekosisteminde yer alan paydaşlar tarafından 2016 - 2019 Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planı, yapılan ve yapılması gereken eylemler insan, teknoloji, süreç, yasal mevzuat ve sosyal boyutuyla tartışılacak ve karar vericilere ışık tutması açısından ortak akıl oluşturulacaktır. Ayrıca yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik eylemlerin planlanması ve toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratılması sağlanacaktır.