Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve sonucunda yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, özel ve kamu kurumlarımızın dijital dönüşümleri, siber tehditlerin hedefli ve koordineli bir şekilde gelişimi sonucunda siber uzayın genişlemesine neden olmuş ve siber tehditler ulusal güvenliğimizi tehdit eder bir konuma gelmiştir.

Siber Güvenlik Zirvesi 2018

Siber Güvenlik tüm ülkeyi, ülkenin kurum ve kuruluşlarını ve toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren genel anlamda bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi gereken bir husustur. Siber Güvenlik Ekosisteminin geliştirilmesine olumlu katkılar sağlayan Ulusal Siber Güvenlik strateji ve Eylem Planı 2012 yılında yayınlanmış ve 2016 yılında ise güncellenmiştir.

Siber Güvenlik Ekosisteminin sürdürülebilirliği ve etkinliği ulusal seviyede siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına ve toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratılmasına olanak sağlayacaktır.

Siber Güvenlik Zirvesi 2018

2.nci Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesinde, ulusal siber güvenlik ekosisteminin paydaşları tarafından ekosistemin geliştirilmesine yönelik hususlar, süreç, yasal mevzuat ve sosyal boyutuyla tartışılacak ve karar vericilere ışık tutması açısından ortak akıl oluşturulacaktır. Ayrıca yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politika, strateji ve eylem planları tartışılacak ve toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratılması sağlanacaktır.