Etkinlik Oturumları

Oturum- 1) Mobil Ağlarda Siber Güvenlik

Son yıllarda Devlet destekli saldırıların özellikle siber casusluk ve siber sabotajlara yöneldiği bu nedenle de başta telekom altyapısı olmak üzere kritik altyapıların her zamankinden daha çok siber tehditlerin odağında yer aldığı bilinmektedir. Bu Oturumda 5G ve Ötesi teknolojilerde siber güvenlik gereksinimleri, olası tehditler ve fırsatlar Telekom Operatörleri tarafından ortak akıl oluşturmak amacıyla tartışılacaktır.

Oturum-2: Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik: Yapay Zeka ve Kayıt Zinciri

Dijital dönüşümün itici gücü olan IoT, Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Kayıt Zinciri gibi teknolojilerdeki hızlı gelişmeler siber güvenliğin kapsamını ve önemini değiştirmeye başlamıştır. Bu nedenlede, akıllı, etkin ve sürdürülebilir siber güvenlik altyapılarının kurulması, entegrasyonu ve otomatik olarak işletilebilmesi hayati önem kazanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, ülkemizin önde gelen uzmanları küresel eğilimleri de gözönünde bulundurarak siber güvenliğin insan, süreç ve teknolojik boyutlarını tartışacak ve ortak akıl oluşturulmasına katkı sağlayacaklardır.

Oturum-3: Siber Güvenlik Hukuku ve Adli Bilişim

Bilginin üretimi, işlenmesi, depolanması ve aktarılmasıyla ilgili gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ve dijital dönüşüm olarak da adlandırılan değişim süreci içerisinde, geleneksel idari yapılar şekil değiştirmekte; uygulanmakta olan hukuk kuralları, toplumsal dinamikler arasındaki bu yeni etkileşime ayak uydurmaya zorlanmaktadır. Bu çerçevede, bilgi toplumundaki ilişkileri düzenleyecek olan hukuki altyapı, yeni ve köklü değişiklikler içeren yasal düzenlemelerin yapılmasına, varolan yasal düzenlemelerin de yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç göstermektedir. Bu Oturumda siber güvenlik hukuku uygulamaları, gereksinimleri, adli bilişim için delil toplama ve değerlendirme süreçleri ile kişisel verilerin korunması kanunu uzman kişiler tarafından ortak akıl oluşturmak amacıyla tartışılacaktır.

Oturum-4: Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojilerinde Siber Güvenlik

Siber güvenlik farkındalık düzeyinin artırılarak yeterli bilinç ve bilgi seviyesine ulaşmak siber tehditlerle mücadelenin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Bunu gerçekleştirmenin en önemli koşullarından biri de yeterli miktarda yerli siber güvenlik çözümlerinin özgün olarak geliştirilmesi ve başta savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde söz konusu çözümlerin kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Bu oturumda yerli üreticiler tarafından “Siber Güvenlik Ekosistemi” nin geliştirilmesi amacıyla yapılması gerekenler, eylem planları ve ArGe teşvik mekanizmalarında yapılması gereken düzenlemeler ortak akıl oluşturmak amacıyla tartışılacaktır.

12-16 Yaş Grubuna Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi

Günümüzde çocukların interneti etkin ve yaygın olarak kullanmaları; eğitim, kişisel becerilerinin artırılması fırsat eşitliği ve bilgi edinme hakları açısından çok önemlidir. Ancak internet kötü niyetli kişilerce çocuk istismarına yönelik olarakda kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak siber zorbalık ve/veya çevrim içi çocuk istismarı gösterilebilir.
Siber zorbalar elektronik iletişim araçlarını kullanarak belirli bir zaman içerisinde veya sürekli olarak, kendisini savunma gücüne sahip olmayan kişi ya da kişilere karşı kasıtlı bir şekilde psikolojik, sosyal, sözel veya görsel saldırgan davranışlarda bulunmaktadırlar.

Bunedenle çocuklara, interneti ve mobil telefonları güvenli olarak kullanabilmeleri ve kendilerini her türlü çevrim içi istismara karşı koruyabilmeleri için siber güvenlik farkındalık eğitimlerinin verilmesi çok önemlidir.

Zirvede sosyal sorumluluk projesi kapsamında dezavantajlı bölgelerden gelen 12-16 yaş grubundan 100 öğrenciye interneti ve sosyal medyayı güvenli olarak kullanmalarına yönelik siber güvenlik farkındalık eğitimi verilecektir.