Türkiye Bilişim Derneği olarak ülkece yaşadığımız deprem felaketinin derin üzüntüsü içindeyiz. Yaralarımızın sarılmasına yönelik faaliyetlerimizi “TBD Afet Masası” kanalı ile yürütmekteyiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar dileriz. Zirve sponsorluk gelirlerimizin belli bir kısmı Hatay deprem bölgesinde oluşturulmakta olan “ASO Yaşam Merkezi”nde, “TBD Bilişim Evi” Konteyner’ı ve benzeri projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

OTURUM-2: Afet Döneminde Dijital Güvenlik Teknolojilerinin Önemi

Son yıllarda hızla artan dijitalleşme, siber tehditlerin ve siber güvenlik açıklarının da aynı oranda artmasına neden olmuştur. Sistemlerde saklı güvenlik açıklıklarının hızlı bulunması ve saldırı yüzeyinin genişletilmesi amacıyla siber saldırganlar tarafından yaygın olarak kullanılan dijital dönüşüm teknolojileri diğer taraftan insan hatasını azaltma, tehditleri tanıyabilme/tahmin edebilme, siber istihbaratın analizi ve hızlı müdahale edebilme amacıyla siber güvenlikte de etkin olarak kullanılmaktadır.

Diğer taraftan başta deprem olmak üzere AFET dönemlerinde kırılganlaşan insan davranışları ve artan kaygıları fırsat gören siber saldırganlar sosyal medya dezenformasyonuna ve sosyal mühendislik saldırılarına yoğunlaşmaktadır.

Milli kabiliyetler ile özgün olarak geliştirilen siber güvenlik ürün ve hizmetlerinin kamuda ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına, dijital iletişim altyapılarının erişilebilir olmasına ve bireylerin siber dayanıklılığının arttırılmasına yönelik olarak dijital becerilerinin geliştirilmesi faaliyetleri ulusal güvenliğin sağlanmasında ve sürdürülebilirliğinde önem arz etmektedir.

Bu oturumda; afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında siber güvenliğin etkinleştirilmesine yönelik dijital dönüşüm teknolojilerinin kullanım senaryoları başta olmak üzere teknolojideki gelişmeler ve gelecek öngörüleri uzmanlar tarafından tartışılacak ve karar vericilere yön vermek amacıyla ortak akıl oluşturulacaktır.