Türkiye Bilişim Derneği olarak ülkece yaşadığımız deprem felaketinin derin üzüntüsü içindeyiz. Yaralarımızın sarılmasına yönelik faaliyetlerimizi “TBD Afet Masası” kanalı ile yürütmekteyiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar dileriz. Zirve sponsorluk gelirlerimizin belli bir kısmı Hatay deprem bölgesinde oluşturulmakta olan “ASO Yaşam Merkezi”nde, “TBD Bilişim Evi” Konteyner’ı ve benzeri projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

OTURUM-3: Dijital Ekonomi ve Siber Güvenlik Ekosisteminde Girişimcilik

Son yıllarda rehin alma (fidye) ve tedarik zinciri saldırılarında büyük artışlar gözlemlenmektedir. Dijital altyapılara yönelik siber saldırıların ekonomik etkilerinin de gün geçtikçe büyüdüğü görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre 2020’de yapılan rehin alma (fidye) saldırılarının toplam maliyetinin yaklaşık 170 milyar dolar olduğu raporlanmaktadır. Küresel olarak siber suçların maliyetinin her yıl yaklaşık % 15 artmakta olduğu ve 2025 yılında yaklaşık 11 trilyon ABD doları büyüklüğe ulaşacağı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan siber güvenlik ürün, sistem, hizmet ve çözümlerinin milli kabiliyetler ile özgün olarak geliştirilmesinin hem girişimcilik hem de küresel marka oluşturma açısından ekonomiye katkısı yadsınamaz.

Bu oturumda siber tehditlerin ve siber güvenlik çözümlerinin ekonomiye etkisi fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak tüm yönleriyle tartışılacak ve karar vericilere ışık tutması amacıyla ortak akıl oluşturulacaktır.