TBD Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri

Türkiye Bilişim Derneği tarafından bu yıl 5.ncisi gerçekleştirilecek olan "Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi” 24 – 25 Mart 2022 tarihleri arasında Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilecektir. Söz konusu etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek olan ödül töreninde bu yıla ait "Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri" verilecektir.

Milli imkan ve kabiliyetler ile özgün olarak siber güvenlik ürün, hizmet ve teknolojilerinin geliştirilmesine, siber güvenlik farkındalığının ulusal seviyede arttırılmasına, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, bilimsel araştırma çalışmaların yapılmasına ve kamuda milli siber güvenlik ürünlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına destek vererek siber güvenlik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan kurum ve/veya bireylere 2018 yılından beri Türkiye Bilişim Derneği tarafından "Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri" verilmektedir.

Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Ödülleri;

 • TBD - ÖSG1 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Kamu Kurumu Kategorisi
 • TBD - ÖSG2 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Kamu Görevlisi Kategorisi
 • TBD - ÖSG3 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Akademisyen Kategorisi
 • TBD - ÖSG4 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Medya Kuruluşu Kategorisi
 • TBD - ÖSG5 Yerli ve Milli Teknoloji Geliştirme Kategorisi

olmak üzere beş (5) kategoriden oluşmaktadır.

TBD-ÖSG1 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Kamu Kurumu

Siber güvenlik alanında yapmış olduğu çalışmalar ve/veya yürütmüş olduğu projeler ile yerli ve milli çözümler üretilmesine, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerin kamuda kullanımının yaygınlaştırılmasına ve güncel siber güvenlik teknolojilerin uygulama ve kullanımına yönelik olarak siber güvenlik ekosistemine katkı sağlamayı hedefleyen kamu kurumlarını kapsamaktadır.

TBD–ÖSG2 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Kamu Görevlisi

Siber güvenlik alanında kamu kurumlarında ve kritik altyapılarda ihtiyaç duyulan yazılımların, yazılım araçlarının, donanımların ve hizmetlerin milli imkanlar ile özgün olarak geliştirilmesini destekleyen projeleri geliştiren ve/veya platformların/kümelenmelerin oluşmasına katkı sağlayan, kritik altyapı ve kamu kurumlarındaki ağ ve sistemlerin güvenlik açıklarının belirlenmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalar yapan kamu kurum çalışanlarını kapsamaktadır.

TBD–ÖSG3 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Akademisyen

Siber güvenlik alanında yapmış olduğu akademik araştırma çalışmaları ve/veya yapmış olduğu makale ve yayınlar ile siber güvenlik bilincinin oluşturulmasına, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ve siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik olarak ekosisteme katkı sağlayan akademisyenleri kapsamaktadır.

TBD–ÖSG4 Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Veren Medya Kuruluşu

Ekosisteme katkı sağlamak amacıyla, toplumun tüm katmanlarında siber güvenlik farkındalığı yaratmaya ve karar vericilerin bilgilendirilmesi amacıyla siber güvenlik ekosistemi ve paydaşlarının sorunlarını gündeme taşımaya yönelik olarak yürütülen medya çalışma ve faaliyetlerini kapsamaktadır.

TBD–ÖSG5 Yerli ve Milli Teknoloji Geliştirme

Siber güvenlik alanında kamu kurumlarında ve/veya kritik altyapılarda ihtiyaç duyulan teknolojileri yerli ve milli kabiliyetlerle geliştirme yönünde proje ve çalışmalar yaparak özgün ürün, hizmet, çözüm ve sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiş ve/veya milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirdiği yerli teknolojiler ile ülkemizin siber dayanıklılığının arttırılmasına katkıda bulunmuş ve/veya söz konusu ürünlerin kamuda kullanımını ve/veya ihracatını gerçekleştirilmeyi başarmış olan siber güvenlik ekosistemindeki firmaları kapsamaktadır.

Jüri Üyeleri
 • Rahmi AKTEPE
 • M. Ali YAZICI
 • Prof. Dr. Asaf VAROL
 • Prof. Dr. Murat AŞKAR
 • Dr. Meltem ERYILMAZ
 • Salih TALAY
 • Dr. Aydın KOLAT
Başvuru Formu

  KVKK Metnini Okudum Onaylıyorum

  Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Bilişim Derneği tarafından hangi kapsamda işlenebileceği KVKK sayfamızda açıklanmıştır.