OTURUM-4: SİBER GÜVENLİKTE BEŞERİ SERMAYENİN ÖNEMİ

Siber güvenlikte teknolojik altyapı kullanımı çok önemli olmakla birlikte sadece teknoloji kullanımı ile siber güvenliğin sağlanması mümkün olamamaktadır. Yapılan araştırmalar siber saldırıların yaklaşık % 80’nin yanlış yapılandırma ve/veya bilinçsiz kullanım hatalarından oluşan insan kaynaklı zafiyetlerden kaynaklandığını göstermektedir. Diğer taraftan siber güvenlik ürün ve hizmetlerinin özgün olarak geliştirilmesi amacıyla nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu oturumda ülkemizin siber dayanıklılığının arttırılması amacıyla siber güvenlik alanında beşeri sermayenin oluşturulmasına yönelik hususlar tüm yönleriyle tartışılacak ve ortak akıl oluşturulacaktır.