ETKİNLİK SPONSORLUK BİLGİLERİ
Neden Sponsor Olmalısınız?
  • Bilişim ve Siber Güvenlik Ekosisteminde yer almak ve yeni iş birlikleri yaratmak
  • Bilişim ve Siber Güvenlik Sektörünün uzman ve karar vericilerinden oluşan seçkin kitlesine ürün ve hizmetlerinizi yakından tanıtma fırsatı yakalamak
  • Bilişim ve Siber Güvenlik Sektörünün araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin parçası olmak
  • Siber Güvenlik Sektörünün araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin parçası olmak
  • Marka farkındalığını artırmak ve marka imajını güçlendirmek
  • Küresel bir hareketin destekçisi olarak görünürlük kazanmak
  • Ulusal düzeyde önemli konuşmacıların yer aldığı bir konferansın destekçisi olmak
  • Müşteri tercihlerini etkilemek ve müşteri sadakatini geliştirmek
  • Sistemli medya stratejisiyle marka iletişimini desteklemek
  • Stant alanlarında firma ve/veya ürün tanıtımı ve sunumu yapabilmek