OTURUM-3: SİBER TEHDİTLERİN GELİŞİMİ VE GENİŞLEYEN SALDIRI YÜZEYİ

Son yıllarda siber saldırganlar tarafından yapay zeka, makina öğretisi ve derin öğrenme başta olmak üzere dijital dönüşüm teknolojileri güvenlik açıklıklarının bulunması ve sömürülmesi ile saldırı yüzeylerinin genişletilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Diğer taraftan Pandemi döneminde hızlanan uzaktan çalışma ve işin geleceği gibi yeni kavramlar ile bulut teknolojilerinin yaygın olarak kullanımı siber güvenlik anlamında yeni risklerin oluşmasına sebep olmuştur.

Bu oturumda dijital teknoloji destekli siber tehditlerin gelişimleri ve bu gelişimlere göre değişen saldırı yüzeylerine yönelik hususlar uzmanlar tarafından mevcut durum ve gelecek öngörüleri boyutuyla tartışılacaktır.