OTURUM-1: SİBER GÜVENLİK STRATEJİLERİ

Son yıllarda Devlet destekli saldırıların haberleşme altyapıları başta olmak üzere kritik altyapılara yoğunlaştığı bilinmektedir. Pandemi döneminde uzaktan çalışma ve bulut kullanımının yaygınlaşması sonucunda kamu kurumlarının, kritik altyapıların ve şirketlerin her zamankinden daha çok siber tehditlerin odağında yer aldığı bilinmektedir. Diğer taraftan ulusal kapasitenin arttırılması, sürdürülebilirliliği ve siber dayanıklılığın geniş tabana yayılmasının sağlanması amacıyla dijital dönüşüm teknolojileri destekli yeni nesil siber güvenlik kavramlarının zorunlu kullanımı gündeme gelmiştir.

Bu oturumda ülkemizin siber dayanıklılığının arttırılmasına yönelik politika, strateji ve eylem planlarının belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik hususlar tartışılacak ve ortak akıl oluşturulacaktır.