OTURUM-5: SİBER GÜVENLİĞİN EKONOMİYE ETKİSİ ve SİBER GİRİŞİMCİLİK

Dijital ekonominin temel dayanağı olan ve çağımızın petrolü olarak da bilinen verinin güvenliği ve yaratacağı fırsatlar ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda özellikle de Pandemi sürecinde rehin alma (fidye) ve tedarik zinciri saldırılarında büyük artışlar gözlemlenmektedir. Dijital altyapılara yönelik siber saldırıların ekonomik etkilerinin de gün geçtikçe büyüdüğü görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre 2020’de yapılan rehin alma (fidye) saldırılarının toplam maliyetinin yaklaşık 170 milyar dolar olduğu raporlanmaktadır.

Diğer taraftan siber güvenlik ürün, sistem, hizmet ve çözümlerinin milli kabiliyetler ile özgün olarak geliştirilmesinin hem girişimcilik hem de küresel marka oluşturma anlamında ekonomiye etkisi çok önemlidir.

Bu oturumda siber güvenliğin ve siber güvenlik çözümlerinin ekonomiye etkisi fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak tüm yönleriyle tartışılacak ve karar vericilere ışık tutması amacıyla ortak akıl oluşturulacaktır.