OTURUM-2: YENİLİKÇİ SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

Pandemi döneminde hızla artan dijitalleşme, siber tehditlerin ve siber güvenlik açıklarının da aynı oranda artmasına neden olmuştur. Sistemlerde saklı güvenlik açıklıklarının hızlı bulunması ve saldırı yüzeyinin genişletilmesi amacıyla siber saldırganlar tarafından yaygın olarak kullanılan dijital dönüşüm teknolojileri diğer taraftan insan hatasını azaltma, siber istihbaratın analizi ve önceliklendirilmesi, minimum gecikme süresiyle müdahale edebilme, yeni tehditleri tanımlayabilme ve tahmin edebilme amacıyla siber güvenlikte de etkin olarak kullanılmaktadır.

Milli teknoloji hamlesi kapsamında milli kabiliyetler ile özgün olarak geliştirilen siber güvenlik ürün ve hizmetlerinin kamuda kullanımının yaygınlaştırılması ulusal güvenliğin sağlanmasında ve sürdürülebilirliğinde önem arz etmektedir.

Bu oturumda siber güvenliğin etkinleştirilmesine yönelik dijital dönüşüm teknolojilerinin kullanım senaryoları başta olmak üzere teknolojideki gelişmeler ve gelecek öngörüleri uzmanlar tarafından tartışılacak ve karar vericilere yön vermek amacıyla ortak akıl oluşturulacaktır.