TBD 4. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi

Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite Akademi, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı ile

18 – 19 Şubat 2021 tarihlerinde

BTK Ana Konferans Salonu‘nda Hibrit (Fiziksel ve Sanal Katılım) olarak gerçekleştiriliyor.

Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında güvenlik tanım ve kavramlarını da kökten değiştirmektedir. Özel ve kamu kurumlarımızın dijital dönüşümleri sonucu artan dijital hizmetleri siber saldırganların hedefi konumuna gelmiş ve siber tehditler ulusal güvenliğimizi tehdit eder bir konuma ulaşmıştır.

Pandemi döneminde yaşantımıza devam edebilmek amacıyla başta evde çalışmaktan, uzaktan eğitime, dijital platformlardan alış veriş yapmaya ve çevrimiçi sağlık hizmetlerine kadar çok geniş alanda dijital teknolojileri hızlı bir şekilde kullanmak zorunda kaldık. Bu süreçte dijital becerileri gelişmiş bireyler ve/veya dijital dönüşümlerini gerçekleştirmiş olan kurumlar yeni normale hızla ve güvenli bir şekilde uyum sağlarken tehditleri fırsatlara dönüştürme şansı da bulmuşlardır. Diğer kesim ise yeni normale uyum sağlamada ciddi sorunlar yaşamış en önemlisi de siber saldırganların açık hedefi haline gelmişlerdir. Bu süreçte siber saldırılarda % 300’den fazla artış olduğu, özelliklede sosyal mühendisliğe yönelik zararlı URL ve kimlik avına yönelik oltalama saldırılarında yaklaşık 10 katı artışlar olduğu görülmüştür.

4.ncü Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesinde, tüm paydaşların katılımıyla yeni normalde ekosistemin geliştirilmesine yönelik hususlar, insan, süreç, yasal mevzuat ve toplum boyutuyla tartışılacak ve karar vericilere ışık tutması açısından ortak akıl oluşturulacaktır. Ayrıca yerli siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politika, strateji ve eylem planları tartışılacak ve toplumun tüm katmanlarında farkındalık yaratılması sağlanacaktır.

4. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi 18 - 19 Şubat 2021 tarihinde BTK Ana Konferans Salonunda Hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

Siz değerli Siber Güvenlik Ekosistem paydaşlarının etkinliğe katılımlarınızı bekliyoruz.

Rahmi AKTEPE
Türkiye Bilişim Derneği
Genel Başkanı