OTURUM-3: YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİBER DAYANIKLILIK

Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında güvenlik tanım ve kavramlarını da kökten değiştirmektedir. Çağımızın petrolü olarak da tanımlanan verinin güvenliği, dijital güvenlik kavramı içinde ön plana çıkmaktadır. Kuantum hesaplama sonrasında, klasik bilgisayarlar tarafından çok uzun sürelerde çözülebilen bazı problemlerin 1000 qbit ve/veya üzeri kuantum bilgisayarlar ile çok kısa sürelerde çözülebileceği kanıtlanmıştır. Kuantum hesaplama sonrası siber güvenliğin en önemli bileşeni olan kriptografi alanında özellikle anahtar değişimi, kimlik doğrulama ve sayısal imza protokollerinde ciddi gelişmeler yaşanmakta ve 2030 yılına yönelik planlamalar yapılmaktadır. Bu oturumda kuantum bilgisayarlar ve bunların siber güvenliğe etkileri çok boyutlu olarak tartışılacak ve ülkemizde yapılması gereken ön hazırlık çalışmalarının planlanmasına ve eylem planlarının hazırlanmasına yönelik olarak ortak akıl oluşturulması amacıyla tartışılacaktır.