OTURUM-4: KUANTUM SONRASI DİJİTAL GÜVENLİK

Dijital teknolojilerin hızla gelişimi, siber güvenlik kavram ve yaklaşımlarını kökten değiştirmektedir. Özellikle makine öğretisi ve derin öğrenme gibi yapay zeka teknolojilerinin hem siber saldırı hem de siber savunma amacıyla kullanılması bazı önemli avantajlar sağlamaktadır. Yapay zeka teknolojileri ağ üzerinde oluşan anomalilerin kolayca saptanması ve/veya toplanan siber istihbaratın hızla analiz edilmesi sonucunda proaktif siber güvenlik önlemlerinin alınmasında yaygın ve maliyet etkin olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan yapay zeka teknolojileri port tarama ve zaafiyet bulma noktasında siber saldırganlar tarafından da etkin olarak kullanılmaktadır. Bu oturumda yapay zeka teknolojilerinin siber güvenliğe ve iş sürekliliği planlamasına olan etkisi hem saldırı hemde savunma profilleri baz alınarak çok boyutlu olarak tartışılacak ve ülkemizde siber dayanıklılığın toplumun tüm katmanlarında arttırılmasına yönelik yapılması gerekenler ortak akıl oluşturulması amacıyla tartışılacaktır.