BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (27001) BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI

Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik gereksinimler gittikçe daha karmaşık ve kapsamlı hale gelmiştir. Sınırlı bütçe ve personel kaynakları ile bilgi güvenliği çalışması yapılması için daha sistematik, yönetsel süreçlerin planlanması ve uygulanması zorunluluk haline gelmiştir.

Bilgi Güvenliği: Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunmasıdır. Ek olarak, doğruluk, açıklanabilirdik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi diğer özellikleri de kapsar,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) : Bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı bütünsel yönetim sistemi yaklaşımıdır. Yönetim sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları içerir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ne olduğunu ve standardın gerekliliklerinin nelerden oluştuğunu açıklayan, bilgi ve bilgi güvenliği ile ilgili temel kavramların anlatıldığı ve standart hakkında genel farkındalık sağlamayı hedefleyen bir eğitimdir.

Süresi: 1.5 Saat

Eğitmen: Dilek Şen KARAKAYA, TBD İcra Kurulu Üyesi

Eğitim İçeriği:

 • Temel Bilgi Güvenliği Kavramları,
 • Kurumlara sağlayacağı katkılar
 • ISO 27001standardının 10 maddesi
  1. Kapsam
  2. Referanslar
  3. Terimler ve Tarifler
  4. Organizasyonun bağlamı
  5. Liderlik
  6. Planlama
  7. Destek
  8. Operasyon
  9. Performans değerlendirme
  10. İyileştirme

KATILIM ve KAYIT : https://attendee.gotowebinar.com/register/2817329633815433739