OTURUM-2: YENİ NORMALDE SİBER GÜVENLİK RİSKLERİ

Pandemi ile yaygınlaşan uzaktan eğitim ve evden çalışmalarda siber saldırılara karşı korunması gereken süreçler ön plana çıkmakta ayrıca yeni riskler de yaratılmaktadır. Uzaktan çalışan personele ve cihazlarına olan tehditler, kurum içi sistemler ve kurum içi çalışanlara oranla daha yüksek riskler taşımaktadır. Siber güvenlikte açıklık analizi ve olası risklerin doğru olarak belirlenmesi uygulanacak tedbirlerin oluşturulmasında ve siber dayanıklılığın arttırılmasında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Yeni normalde uzaktan çalışma, bulut kullanımı ve benzeri uygulamaların yaratacağı ek risklerin göz önünde bulundurulması önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu oturumda ülkemizin önde gelen uzmanları hem T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hemde küresel eğilimleri göz önünde bulundurarak yeni normalde siber güvenlik risklerinin belirlenmesini çok boyutlu olarak tartışacak ve bu konuda yol haritası çıkartılmasına katkı sağlayacaklardır.