KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA (KVKK ve GDPR)

Şirketlerin, kurum ve kuruluşların topladığı ad-soyad, telefon numaraları, adresler e-posta adresleri, çeşitli şifreleri, banka bilgileri ve sağlık kayıtları gibi kişisel veriler, hem bu verileri toplayarak işleyenleri hem de veri sahiplerini ciddi risk altında bırakmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7.Nisan.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aynı şekilde birçok kurum, kuruluş ve şirket işledikleri Avrupa Birliği (AB) yerleşik kişilerin verileri nedeniyle de 25.Mayıs.2016 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamındadır.

Her geçen gün artan veri ihlalleri ve saldırılar kurum ve kuruluşlarında bu kişisel verilerin yönetilmesini ve korunmasını giderek zorlaşmaktadır. TBD tarafından sunulan bu eğitimde kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile mahremiyetlerinin en kritik unsurlardan birisi olan kişisel verilerinin korunması ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak çıkartılan KVKK ve GDPR düzenlemelerinin temel ilkeleri ve uygulama örnekleri anlatılacaktır.

Bu eğitimle KVKK ve GDPR düzenlemelerinin uygulama alanları ile getirdiği yükümlülükler hakkında farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

Süresi: 2 Saat

Eğitmen: Mehmet Ali İNCEEFE, TBD İcra Kuru Başkan Yardımcısı

Eğitim İçeriği:

  • Tarihçe
  • Kişisel Veriler
  • Kişisel Verileri İşleme İlkeleri
  • Kişisel Verileri Koruma Kanunu
  • Hukuki, İdari ve Teknik Uyumluluk

KATILIM ve KAYIT : https://attendee.gotowebinar.com/register/2917522630896597515